VÄLKOMMNA TILL ODLINGSHUS.SE

In English

Nytt TANK-TRÄDGÅRD

Odlingshus är ett växthus avsett för matproduktion med speciell inriktning på energi- och bevattningsoptimering, och på hög växtproduktivitet. Vi tycker det är bizarrt att importera saladsgrönsaker från andra sidan jordklotet när det på detta sätt är så relativt enkelt att producera sin egen dagliga salad hela året om, om så önskas.

Först en principskiss:

vhus

Det här växthuset designat av Carl Lindström och Abby Rockefeller, vann en tävling om växthus som producerade mest ätliga grönsaker per kvadratmeter (1978) i USA, arrangerat av National Center for Appropriate Technology -- NCAT ( http://www.ncat.org/ ).

Det har en värmegrund under golvet som tempererar växthuset under dagen och ger tillbaka en del av värmen under natten genom att blåsa varmluft genom stenmagasinet när temperaturen inne i odlingshuset blir högre än det i magasinet. Det innebär en aktiv kylning under dagtid och en passive uppvärmning under natten. Vintertid när antalet soltimmar inte är så högt, innebär det att man fortfarande kan hålla temperaturen omkring fryspunkten och de grönsker som odlas under kalla årstiden kan alla klara en mild frost.

Bevattningen sköttes med gråvatten (se www.greywater.com ) som efter en grovrening pumpades in ytligt i de en meter djupa växtbäddarna. På så sätt fås en god rening av vattnet samtidigt som växtbäddarna erhåller en bra fukthalt trots avdunstning. De djupa jordbäddarna får sin uppvärmning dels från värmemagasinet, dels från det ljumna gråvattnet. Under de kallaste veckorna under vintern kan de bli nödvändigt att antingen acceptera lägre produktivitet eller att ge odlingshuset ett visst tillskottsvärme kanske genom en vedeldnings kamin som blåser in sin värme i stenmagasinet eller en viss gas förbänning som samtidigt får öka CO2 halten i odlingshuset och ge högre photosyntes.

Vad som kan odlas.

För att få en färsk salad året om plockar man de yttre bladen från plantorna utan att ta ur dom från växtbädden. På så sätt fortsätter saladshuvudet eller spenatplantan att växa och man göra detta nästa dag osv. Välj plantor som kan tåla en mild frost och som är relativt snabbväxande. Broccoli är en utmärkt saladsväxt där både bladen och det slutliga huvudet är ätligt och gott. Så även blomkål.

veggies

Ovan är det lilla 2 x 3 meter växthuset i Cambridge, Mass. under en av de största snöstormarna 1978. ALL traffikstod stilla i tre dagar och vi var de enda som hade färska saladsgrönsaker och tillräckligt t.o.m. att dela med grannarna.

1978

Tomater är ganska känsliga för frost och är även känsliga för insektsangrepp som vita flugor och bladlöss. Man kan dock få skapligt skydd genom att introducera larverna till nyckelpigor och predatory kvalsters.

Odlingshuset i New Hampshire

Sporrade av framgången med det lilla stadväxthuset, ville vi göra ett större växthus, den härgången i New Hampshire som är kännt för att vara ett köldhål i USA. Detta blev också ett lean-to mot ladan och riktat mot söder.Även det här odlingshuset had alltså en rejäl värmegrund enligt skissen till höger.

Den varma luften dras upp under tak och ner till fläkten som blåser den genom stenmagasinet. Luften passerar genom hålen i betongblocken och kommer ut under fönsterbrädan. Det är ganska viktigt att man skapar vind över jordbädden för att förhindra mögel och svampangrepp på växterna. Jorden är ofta fuktig pga injektionen av gråvatten straxt under ytan.

Fläkten startar bara när temperaturen i luften i växthuset är högre än tempen i stenmagasinet -- sker med hjälp av en differential termostat.

Om man vill värma med gas är det bra att det produceras både värme, CO2 och fukt när man bränner gasol.

2 C4H10 + 13 O2 → 8 CO2 + 10 H2O (Butan)

C3H8 + 5 O2 → 3 CO2 + 4 H2O (Propan)

Byggnationen:

Här bygger jag jordbäddarna till en metershöjd för bekväm arbetshöjd ... vänlig arbetshöjd för ryggen

Jordbäddarna har byggts med block och block-bond som är cement och glasfiber som man sprider på sidan av blocken istället för att "limma" ihop dem.

I botten lägger vi ett lager grus för bra dränering.

 

Här är jordbäddarna fyllda med sand och matjord. Öppningen i muren är en glasskiva för att se om maskarna mår bra...

Nu har vi lagt in bevattningsrören som ska bevattna med filtrerat gråvatten.

I den andra ändan av växthuset har vi en fiskdam.

Nu är odlingshuset byggt med glas på sidorna och Acrylite som vilar på ceder-reglar. Skorstenen visar en vedspis som kan värma upp stenmagasinet med en ordentlig brasa.

För bättre isolering av väggarna lades jord upp motytterväggen

Här har vi satt rader med saladsgrönsaker för vintern. Saladshuvuden, spenat, broccoli, blomkål, örter och ett apelsinträd inne i vänstra hörnet.

Några veckor senare är allt igång och vi får vårt dagliga saladsuttag från de yttre bladen... hela vintern !

Här är det vår i växthuset, året efter bygget var klart

Ovan och undertill är ett växthus som vi byggde in i huskroppen

I sverige kan vi också odla året om

odlingshusute

Odlingshuset inne

Sju dagar efter att fröna gått in !

Den grönaträdgårdsmästarinnan

At night there is peace ... !

Här är bilder från byggfasen av värmegrunden som gjordes med thermomur